898/2010

Utfärdad i Helsingfors den 28 oktober 2010

Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2011–2016

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 § 4 mom. i värnpliktslagen (1438/2007):

1 §

De allmänna begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet åren 2011–2016 är den 10 januari 2011, den 11 juli 2011, den 9 januari 2012, den 9 juli 2012, den 7 januari 2013, den 8 juli 2013, den 6 januari 2014, den 7 juli 2014, den 12 januari 2015, den 13 juli 2015, den 11 januari 2016 och den 11 juli 2016.

2 §

De särskilda begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst vid försvarsmaktens Idrottsskola åren 2011–2016 är den 6 juni 2011, den 3 oktober 2011, den 4 juni 2012, den 1 oktober 2012, den 3 juni 2013, den 30 september 2013, den 2 juni 2014, den 29 september 2014, den 1 juni 2015, den 28 september 2015, den 6 juni 2016 och den 3 oktober 2016.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets förordning om de allmänna begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2010–2013 (56/2008). De förordnanden till beväringstjänst som getts med stöd av förordningen förblir i kraft.

Helsingfors den 28 oktober 2010

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Föredragande
Marja-Leena Härkönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.