895/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 oktober 2010

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets förordning om skatteuppbörd (747/2005) 9 § samt

ändras rubriken för 2 kap. och 7 § 1 mom. som följer:

2 kap.

Betalningsställen för skatter

7 §
Kostnadsfria betalningar

Skatter, avgifter och andra prestationer kan betalas utan merkostnader för betalningen till tullverkets verksamhetsställen i Helsingfors, Lahtis, Tavastehus, Åbo, Björneborg Vasa, Tammerfors, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Torneå, Uleåborg, Rovaniemi och Muonio.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

Helsingfors den 20 oktober 2010

Finansminister
Jyrki Katainen

Överinspektör
Timo Annala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.