866/2010

Utfärdad i Helsingfors den 7 oktober 2010

Statsrådets beslut om upplösande av Haukipudas kommun, Kiiminki kommun, Uleåborgs stad, Oulunsalo kommun och Yli-Ii kommun och samgång genom bildande av en ny Uleåborg stad

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. i kommunindelningslagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Haukipudas kommun, Kiiminki kommun, Uleåborgs stad, Oulunsalo kommun och Yli-Ii kommun upplöses och går samman genom bildande av en ny kommun, som omfattar deras nuvarande områden och som börjar använda namnet Uleåborg och benämningen stad.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den nya staden hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Uleåborgs stad.

Verkningar på språklig indelning

Om den nya Uleåborgs stads språkliga status från och med året 2013 stadgas skilt för sig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Förbud mot ändringssökande

Enligt 55 § 1 mom. i kommunindelnigslagen får ändring inte sökas i ett beslut om sammanslagning av kommuner som statsrådet fattat på kommunernas gemensamma framställning.

Helsingfors den 7 oktober 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Överinspektör
Suvi Savolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.