846/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött (434/2008) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Tillsynsmyndigheter

Regionförvaltningsverket styr och övervakar inom sitt område tillsynen över att nötkött märks. Den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn övervakar märkningen inom sitt område enligt 32 och 33 § i livsmedelslagen (23/2006). Slakterier och anläggningar i anslutning till dem övervakas dock av Livsmedelssäkerhetsverket. Bestämmelser om tillsyn över märkning av nötkött som tas emot vid den första ankomstplatsen finns i 42 § i livsmedelslagen.Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2010. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 september 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.