838/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Miljöministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i miljöministeriets beslut om bidrag för att ersätta skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets beslut om bidrag för att ersätta skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur (1626/1991) 2 § 1 mom. och 3 § 2 mom. som följer:


2 §

Bidrag beviljas på ansökan som riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen. Miljöministeriet fastställer bidragskvoterna för varje närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde efter det att närings-, trafik- och miljöcentralerna har tillställt ministeriet sammandrag över de ansökningar som lämnats in.


3 §

Den i 1 mom. nämnda ansökan ska åtföljas av ett utlåtande av den lokala polisinrättningen.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Helsingfors den 23 september 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Överinspektör
Kaisa Pelttari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.