832/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Statsrådets förordning om ändring av 7 och 8 § i statsrådets i beslut om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att trygga fiskbeståndens levnadsförhållanden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets i beslut om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att trygga fiskbeståndens levnadsförhållanden (1172/1999) 7 § 3 mom. och 8 § som följer:


7 §
Uppföljning

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om uppföljningsprogram i enlighet med de lokala förhållandena.


8 §
Åtgärdsprogram

Om kvaliteten på lax- och karpfiskvattnen inte uppfyller kraven i 6 §, ska närings-, trafik- och miljöcentralen göra upp noggrannare regionala åtgärdsprogram enligt det allmänna åtgärdsprogram som miljöministeriet fastställt. Åtgärdsprogrammen ska bidra till att föroreningen av vattnen minskar och säkerställa att kvaliteten på de förorenade vattnen inom fem år överensstämmer med gränsvärdena i bilaga 1. Om uppföljningsresultaten visar att kvalitetsfordringarna enligt bilaga 1 inte uppfylls, ska närings-, trafik- och miljöcentralen undersöka orsakerna och revidera åtgärdsprogrammet.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Helsingfors den 23 september 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Överinspektör
Kaisa Pelttari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.