830/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering (1191/1997) 6 § 1 och 5 mom. som följer:


6 §
Tillsynen över användningen av understöd

Miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen övervakar användningen av understöd som avses i detta beslut.


Miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen och Europeiska gemenskapernas kommission har rätt att granska understödstagarens bokföring och verksamhet i den omfattning som krävs för att säkerställa att understödet används på ett korrekt och sakligt sätt.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Helsingfors den 23 september 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Överinspektör
Kaisa Pelttari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.