788/2010

Utfärdad i Helsingfors den 3 september 2010

Republikens presidents förordning om ändring av 3 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,

ändras i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet (541/2006) 3 § sådan den lyder i förordning 34/2009 som följer:

3 §
Övriga diplomatiska beskickningar

Finland har ett förbindelsekontor i Ramallah (de palestinska områdena) och i Minsk (Vitryssland).


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 september 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare, Statsminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.