775/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 1 och 16 § i lagen om parkeringsbot

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om parkeringsbot (248/1970) 1 § 3 mom. och 16 § som följer:

1 §

Om det med anledning av felet har väckts åtal eller utfärdats ett sådant föreläggande eller yrkande som avses i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010), får parkeringsbot inte föreläggas.

16 §

Om det på grund av ett parkeringsfel har väckts åtal eller utfärdats ett sådant föreläggande eller yrkande som avses i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot, ska parkeringsövervakaren på ansökan förordna om återbäring till vederbörande av betald parkeringsbot. Ansökan ska göras inom ett år från det åtal väcktes eller yrkandet eller föreläggandet utfärdades.


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.