765/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 14 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005) 14 § som följer:

14 §
Ordningsbot, bötesyrkande, bötesföreläggande och straffyrkande

Om det för en förseelse som avses i denna lag och som har framkommit vid jakt- och fiskeövervakning kan föreläggas en ordningsbot och vid sidan av den en förverkandepåföljd, har jakt- och fiskeövervakaren rätt att förelägga dessa påföljder eller utfärda ett straffyrkande på det sätt som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) föreskriver. Samtycket ska dock lämnas skriftligt.

Om det för en förseelse som avses i denna lag och som har framkommit vid jakt- och fiskeövervakning kan föreläggas ett bötesstraff och vid sidan av det en förverkandepåföljd, har jakt- och fiskeövervakaren rätt att utfärda ett bötesyrkande, bötesföreläggande eller straffyrkande på det sätt som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot föreskriver. Bötesyrkandet, bötesföreläggandet eller straffyrkandet får emellertid uppgå till högst 20 dagsböter. Samtycket ska lämnas skriftligt.

En jakt- och fiskeövervakare har rätt att för handläggningen av straffyrkanden ur bötesregistret få uppgifter om bötesstraff och om verkställigheten av dem.


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.