736/2010

Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2010

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen (971/1994) 1 § 2 punkten, sådan den lyder i förordning 13/2006, som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 5 punkten i statstjänstemannalagen (750/1994) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är


2) tjänsterna som chef för exekutionsverk, ledande allmänt rättsbiträde vid statliga rättshjälpsbyråer, direktör för justitieförvaltningens datateknikcentral, chef för Rättsregistercentralen och direktör för Centralen för undersökning av olyckor,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 augusti 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.