731/2010

Given i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 134 § i kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av 134 § i kommunikationsmarknadslagen (1329/2007) 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:


Lagens 134 § 1 mom. 3 och 4 punkten tillämpas till och med den 30 juni 2011.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 13/2010
KoUB 8/2010
RSv 103/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.