710/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Lag om ändring av 21 § i lagen om underhållsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om underhållsstöd (580/2008) 21 § 3 mom. 6 punkten och

ändras 21 § 3 mom. 5 punkten som följer:

21 §
Regressfordran som inte indrivs

Såsom inkomster enligt 2 mom. betraktas den underhållsskyldiges samtliga inkomster oberoende av inkomstkälla och skatteplikt, dock med undantag av


5) annan inkomst som motsvarar de inkomster som nämns i 1―4 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 50/2010
ShUB 10/2010
RSv 86/2010

Helsingfors den 20 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.