689/2010

Utfärdad i Nådendal den 16 juli 2010

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 18 punkten och

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 301/2010, en ny 19 punkt och till lagen en ny 50 a § som följer:

5 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


18) fastighetsfonder enligt lagen om fastighetsfonder (1173/1997),

19) kreditvärderingsinstitut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut.

50 a §
Behörig myndighet för kreditvärderingsinstitut

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

RP 42/2010
EkUB 12/2010
RSv 112/2010

Nådendal den 16 juli 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.