651/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 1 § i lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 7 maj 1965 om insändande av vissa handlingar till domstolar (248/1965) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 204/1997, som följer:

1 §

Till hovrätten adresserade handlingar som nämns i 1 mom. får av allmänna åklagaren skickas med posten eller genom bud. Till högsta domstolen adresserade fullföljdshandlingar ska allmänna åklagaren skicka till hovrätten eller, vid överklagande enligt 30 a kap. i rättegångsbalken, till tingsrätten genom förmedling av riksåklagaren och övriga handlingar så som högsta domstolen bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 105/2009
LaUB 4/2010
RSv 49/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.