648/2010

Given i Helsingfors den 1 juli 2010

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av finansministeriet,

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordninganar 1023/2007 och 1070/2009, en ny 18 a punkt som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till ministeriets verksamhetsområde hör:


18 a) det Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet;Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2010.

Helsingfors den 1 juli 2010

Finansminister
Jyrki Katainen

Lagstiftningsråd
Seppo Tanninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.