610/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 8 kap. 1 § i bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) 8 kap. 1 § 3 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 304/2010, som följer:

8 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §
Tillsyn över lagen

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag i


2) det centralinstitut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010),Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009
EkUB 6/2010
RSv 40/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.