609/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1490/2001, och

fogas till 9 §, sådan den lyder i lagarna 351/1987, 1616/1992, 1122/1993, 147/1997, 744/2004, 636/2006 och 529/2008, ett nytt 6 mom. och till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1278/1990 och i nämnda lag 1122/1993, ett nytt 2 mom. som följer:

9 §

I grundanmälan för affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform ska utöver den information som avses i 1 mom. uppges om kreditinstitutet har blivit medlem av eller utträtt ur centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

10 §

I grundanmälan för andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform ska utöver den information som avses i 1 mom. uppges om kreditinstitutet har blivit medlem av eller utträtt ur centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.


11 §

I grundanmälan för sparbanker ska utöver den information som avses i 1 mom. uppges om sparbanken har blivit medlem av eller utträtt ur centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009
EkUB 6/2010
RSv 40/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.