580/2010

Given i Helsingfors den 17 juni 2010

Finansministeriets förordning om ändring av 2 och 8 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om skatteuppbörd (747/2005) 2 § 1 mom. och 8 § som följer:

2 §
Fastställande av uppbördsraterna för nedsatt skatt

När skatt som tas ut i två rater har nedsatts genom beslut av Skatteförvaltningen, skatterättelsenämnden eller besvärsinstansen, ska nedsättningen av det belopp som betalas vid uppbörden i första hand beaktas i den andra raten.


8 §
Överföring av avgifter

De betalningsställen som avses i 12 § 3 mom. i lagen om skatteuppbörd ska utan dröjsmål överföra de skattemedel som de mottagit till skatteuppbördsmyndighetens bankkonto.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Helsingfors den 17 juni 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Specialsakkunnig
Ilkka Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.