571/2010

Given i Helsingfors den 17 juni 2010

Statsrådets förordning om ändring av mervärdesskatteförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i mervärdesskatteförordningen (50/1994) 8 § 6 mom., 9 § 4 mom. och 10 § 2 mom.,

sådana de lyder, 8 § 6 mom. i förordning 1303/2003, 9 § 4 mom. i förordning 1266/1997 och 10 § 2 mom. i förordning 1768/1995, som följer:

8 §

Om försäljningen sker på en flygplats i avgångshallen för utrikestrafik anses även det kontrollkort över utrikesflyg som köparen uppvisar som en utredning om att köparen för ut varorna ur gemenskapen. Försäljaren ska då fylla i en av Skatteförvaltningen godkänd blankett för mervärdesskattefri försäljning.

9 §

Utrikesministeriet fastställer på begäran av en i Finland belägen diplomatisk beskickning, en annan beskickning med samma status, ett konsulat som förestås av en utsänd konsul, en internationell organisation eller en medlem av deras personal, då dessa ämnar förvärva varor och tjänster i en annan medlemsstat, om de skulle vara berättigade till återbäring av den skatt som ingår i förvärvet eller om försäljningen av varorna och tjänsterna skulle vara skattefri under förutsättning att försäljningen skulle ske i Finland. Fastställelsen ges på en blankett som Skatteförvaltningen eller, i fråga om accispliktiga varor, Tullstyrelsen fastställer.


10 §

Granskning verkställs i den skattskyldiges lokaler, i en räkenskapsbyrå eller vid Skatteförvaltningen. Granskningen kan verkställas redan under räkenskapsperioden. Verkställs granskningen i den skattskyldiges lokaler eller i en räkenskapsbyrå ska den skattskyldige ställa ändamålsenliga lokaler samt nödvändiga hjälpmedel och biträden till den tjänstemans förfogande som utför granskningen. Handlingar och tekniska upptagningar ska lämnas för granskning på eller sändas till den plats där granskningen utförs. Av de tekniska upptagningarna ska på uppmaning av myndigheten framställas kopior för den persons förfogande som utför granskningen, om detta behövs för utförande av granskningen.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Helsingfors den 17 juni 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Specialsakkunnig
Ilkka Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.