534/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av 1 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ansökningar som behandlas av Skatteförvaltningen och som gäller förhandsavgöranden som ansökts hos centralskattenämnden samt annat förhandsbesked eller förhandsavgörande som ansökts hos Skatteförvaltningen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.