531/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av 2 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) 2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 399/1995, som följer:

2 §

Ett utländskt EES-försäkringsbolag som här i landet fritt tillhandahåller försäkringstjänster enligt vad som särskilt bestäms om saken, ska för betalningen av skatten ha en av Skatteförvaltningen godkänd representant med hemort i Finland. Skatteförvaltningen kan som förutsättning för att godkänna representanten kräva att säkerhet ställs för skattebetalningen. På representanten tillämpas 173 a § i mervärdesskattelagen (1501/1993).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.