514/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av 11 och 13 § i lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998) 11 § 1 mom. och 13 § 1 mom. som följer:

11 §
Redovisning av avgifter

Av de skogsvårdsavgifter som uppbärs inom en skogsvårdsförenings verksamhetsområde redovisas 98 procent till skogsvårdsföreningen och två procent till Skatteförvaltningen som ersättning för uppbörden och redovisningen av avgifterna. En skogsvårdsförening kan likväl inte få medlen förrän föreningens verksamhetsområde har fastställts.


13 §
Uppbörd av avgifterna

Skatteförvaltningen räknar ut den skogsvårdsavgift som varje skogsägare ska betala samt uppbär och redovisar avgifterna.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.