495/2010

Given i Helsingfors den 10 juni 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (370/2008) 7 och 8 §, sådana de lyder i förordning 372/2009, som följer:

7 §
Orenheter

Den proportionella andelen orenheter och ved i korta linfibrer och hampfibrer som berättigar till beredningsstöd kan vara högst tio procent regleringsåret 2009/2010― 2010/2011.

8 §
Enhetskvantiteter av lin- och hampfibrer

Den enhetskvantiteten av lin- och hampfibrer som avses i artikel 8.3 i tillämpningsförordningen är regleringsåret 2010/2011:

- långa linfibrer 1 600 kg/ha

- korta linfibrer 2 400 kg/ha

- hampfibrer 3 000 kg/ha


Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.