494/2010

Given i Helsingfors den 10 juni 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket (503/2007) 26 § 2 mom., 27 § 2 mom. och 28 § 2 mom., sådana de lyder i förordning 1370/2009, som följer:

26 §
Växttäcke vintertid och reducerad bearbetning

Följande skiften uppfyller villkoret vad gäller växttäcke:

1) flerårig odlad vall och rörflen samt gröngödslingsvall som inte bearbetas på hösten,

2) på åker anlagda arealer med avtal som förutsätter flerårig vall enligt 40, 51, 54 a eller 54 c § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007),

3) naturvårdsåkrar, vars växtbestånd bryts på våren,

4) fleråriga trädgårdsväxter såsom fleråriga bärväxter och fruktträd, havtorn och bäraronia samt fleråriga plantskoleväxter, prydnadsväxter, kryddväxter, medicinalväxter, frökryddor och snittgrönt,

5) odling av botten- och fånggrödor om skiftet plöjs eller bearbetas först följande vår,

6) spannmål som sås på hösten,

7) stubb av spannmål, oljeväxter, frökryddor och spånadslin samt stubbträda, dock inte om höstrybs eller höstraps har såtts i stubben eller på stubbträdan på hösten,

8) lin och hampa som bärgas på våren, och

9) icke odlad åker som sköts enligt systemet med gårdsstöd, om åkern får behålla sitt växttäcke över vintern.


27 §
Växttäcke vintertid

Följande skiften uppfyller villkoret vad gäller växttäcke:

1) flerårig odlad vall och rörflen samt gröngödslingsvall som inte bearbetas på hösten,

2) på åker anlagda arealer med avtal som förutsätter flerårig vall enligt 40, 51, 54 a eller 54 c § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013,

3) naturvårdsåkrar, vars växtbestånd bryts på våren,

4) fleråriga trädgårdsväxter såsom fleråriga bärväxter och fruktträd, havtorn och bäraronia samt fleråriga plantskoleväxter, prydnadsväxter, kryddväxter, medicinalväxter, frökryddor och snittgrönt,

5) spannmål som sås på hösten,

6) stubb av spannmål, oljeväxter, frökryddor och spånadslin samt stubbträda, dock inte om höstrybs eller höstraps har såtts i stubben eller på stubbträdan på hösten,

7) lin och hampa som bärgas på våren, och

8) icke odlad åker som sköts enligt systemet med gårdsstöd, om åkern får behålla sitt växttäcke över vintern.


28 §
Effektiverat växttäcke vintertid

Följande skiften uppfyller villkoret vad gäller växttäcke:

1) flerårig odlad vall och rörflen samt gröngödslingsvall som inte bearbetas på hösten,

2) på åker anlagda arealer med avtal som förutsätter flerårig vall enligt 40, 51, 54 a eller 54 c § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013,

3) naturvårdsåkrar, vars växtbestånd bryts på våren,

4) fleråriga trädgårdsväxter såsom fleråriga bärväxter och fruktträd, havtorn och bäraronia samt plantskoleväxter, prydnadsväxter, kryddväxter, medicinalväxter, frökryddor och snittgrönt,

5) spannmål som sås på hösten,

6) stubb av spannmål, oljeväxter, frökryddor och spånadslin samt stubbträda, dock inte om höstrybs eller höstraps har såtts i stubben eller på stubbträdan på hösten,

7) lin och hampa som bärgas på våren, och

8) icke odlad åker som sköts enligt systemet med gårdsstöd, om åkern får behålla sitt växttäcke över vintern.Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.