465/2010

Utfärdat i Helsingfors den 27 maj 2010

Statsrådets beslut om anslutning av Kylmäkoski kommun till Akaa stad

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. i kommunindelningslagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Kylmäkoski kommun ansluts till Akaa stad.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den utvidgade kommunen hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Akaa stad.

Verkningar på språklig indelning

Den utvidgade kommunen är finskspråkig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Förbud mot ändringssökande

Enligt 55 § 1 mom. i kommunindelnigslagen får ändring inte sökas i ett beslut om sammanslagning av kommuner som statsrådet fattat på kommunernas gemensamma framställning.

Helsingfors den 27 maj 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Överinspektör
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.