416/2010

Given i Helsingfors den 21 maj 2010

Lag om ändring av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen av den 24 juli 2009 (558/2009) 75 § 3 mom. och

fogas till 69 § ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 92 a § som följer:

69 §
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet

Den som har avlagt examen vid enheten har rätt att fortsätta studera vid Helsingfors universitet för politices magisterexamen.

75 §
Helsingfors universitets rättigheter och egendom

Staten kompenserar årligen universitetet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universitetet har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrörelse.

92 a §
Kompensation till Östra Finlands universitet för skatten på näringsinkomst för universitetets apoteksrörelse

Staten kompenserar årligen Östra Finlands universitet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universitetet har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrörelse.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

RP 28/2010
KuUB 3/2010
RSv 66/2010

Helsingfors den 21 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.