412/2010

Given i Helsingfors den 6 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras förordningen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 5 § och 6 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 1338/2007, som följer:

5 §
Särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare

För att kunna få rätt att självständigt såsom legitimerad yrkesutbildad person vara verksam som allmänläkare i Finland ska en legitimerad läkare som avses i 4 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, av den tid som räknas till den särskilda utbildning för allmänpraktiserande läkare som avses i 4 § 2 mom. i den lagen, i minst nio månader sköta läkaruppgifter vid en hälsovårdscentral i anställningsförhållande till en kommun eller en samkommun under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva läkaryrket.

En medborgare i en EU- eller EES-stat som inte i någon EU- eller EES-stat har beviljats rätt att självständigt vara verksam som allmänläkare enligt 6 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska, för att ha rätt att självständigt såsom legitimerad yrkesutbildad person vara verksam som allmänläkare i Finland, genomgå särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare enligt 4 § 2 mom. i den lagen.

6 §
Praktisk tjänstgöring för legitimerad tandläkare

För att kunna få rätt att självständigt utöva tandläkaryrket såsom legitimerad yrkesutbildad person i Finland ska en legitimerad tandläkare som avses i 4 § 1 mom. lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården för fullgörande av praktisk tjänstgöring enligt 4 § 2 mom. i den lagen vara verksam i tandläkaruppgifter i minst nio månader under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva tandläkaryrket. Av den ovan nämnda tiden ska minst sex månader bestå av praktisk tjänstgöring i tandläkaruppgifter vid en hälsovårdscentral i anställningsförhållande till en kommun eller en samkommun.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010. Förordningen tillämpas på dem som genomgår särskild utbildning för allmänpraktiserande läkare eller får studierätt för praktisk tjänstgöring den 1 september 2010 eller därefter.

Helsingfors den 6 maj 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.