339/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 februari 2008 om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen (119/2008) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008 och gäller till och med den 30 juni 2012.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2010.

RP 272/2009
KoUB 1/2010
RSv 29/2010

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.