309/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av 18 § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 18 § som följer:

18 §
Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör:

1) utbildning och vetenskap,

2) konst, kultur, idrott och ungdomsarbete,

3) arkivväsendet, museiväsendet och det allmänna biblioteksväsendet,

4) den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religionssamfund,

5) studiestöd,

6) upphovsrätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

Helsingfors den 30 april 2010

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringssekreterare
Marika Paavilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.