308/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av 9 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 april 2009 om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 9 § 1 mom. som följer:

9 §
Menersättning, men- och klädtillägg, ersättning för hemvårdskostnader och ledarhundskostnader

Menersättning betalas i enlighet med 16 § 2 mom., 18 a―18 d § och 18 e § 1 och 3―5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring till en idrottsutövare som fått bestående allmänt men av en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

På olycksfall som inträffat under en spel- eller tävlingssäsong som börjat före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser i 16 § 2 mom., 18 a § och 18 b § 1 och 3―5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring som gällde när lagen om ändring av lagen om olyckfallsförsäkring (1639/2009) trädde i kraft.

RP 14/2010
ShUB 5/2010
RSv 35/2010

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.