305/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av 1 § i lagen om statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 970/2007, som följer:

1 §
Statsrådets organisation

I statsrådet finns följande ministerier:

1) statsrådets kansli,

2) utrikesministeriet,

3) justitieministeriet,

4) inrikesministeriet,

5) försvarsministeriet,

6) finansministeriet,

7) undervisnings- och kulturministeriet,

8) jord- och skogsbruksministeriet,

9) kommunikationsministeriet,

10) arbets- och näringsministeriet,

11) social- och hälsovårdsministeriet,

12) miljöministeriet.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

Det som föreskrivs om undervisningsministeriet någon annanstans gäller efter att denna lag trätt i kraft undervisnings- och kulturministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 11/2010
KuUB 2/2010
RSv 44/2010

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.