274/2010

Given i Helsingfors den 22 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 februari 2009 om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2009 (97/2009) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 225/2010, som följer:

7 §
Produktionsbidragets belopp

Produktionsbidrag för dikor kan beviljas till ett belopp av högst 97,50 euro för varje stödberättigande diko och kviga. Produktionsbidrag för handjur och kvigor av nötkreatur som slaktas kan beviljas till ett belopp av högst 29,70 euro per slaktat djur.Denna förordning träder i kraft den 28 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.