271/2010

Given i Helsingfors den 22 april 2010

Statsrådets förordning om upphävande av 6 § 3 mom. i statsrådets förordning om ersättande av skördeskador

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 6 § 3 mom. i statsrådets förordning av den 30 april 2008 om ersättande av skördeskador (297/2008).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 28 april 2010.

Helsingfors den 22 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.