270/2010

Given i Helsingfors den 22 april 2010

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2009 års skördeskador

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom. lagen den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000):

1 §
Ersättningsandel

Av de lägenhetsbestämda skördeskadorna under vegetationsperioden 2009 ersätts 90 procent av det skördeskadebelopp som överstiger självrisken. Skördeskadorna under vegetationsperioden är de skador som avses i 2 § 1 mom. 1 och 3 punkten lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 april 2010.

Helsingfors den 22 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.