254/2010

Given i Helsingfors den 9 april 2010

Lag om ändring av 19 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 februari 1920 angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 19 § 1 mom., sådant det lyder i lag 90/2000, som följer:

19 §

Om besväret orsakas av verksamhet som enligt miljöskyddslagen är tillstånds- eller anmälningspliktig eller som enligt 65 § i den lagen ska anmälas för registrering, får det inte med stöd av denna lag bestämmas att besväret ska fås att upphöra.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

RP 100/2009
MiUB 1/2010
RSv 6/2010

Helsingfors den 9 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.