241/2010

Given i Helsingfors den 7 april 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om riktgivande värden för levande vilt

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 79 § i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993):

1 §
Riktgivande värden för levande vilt

De riktgivande värdena för levande vilt per djur finns upptagna i bilagan till denna förordning.

2 §
Avvikelse från det riktgivande värdet

Från det riktgivande värdet kan avvikas om djuret förekommer under en exceptionell tid eller i ett exceptionellt område eller med anledning av djurets exceptionella storlek, ålder eller färgvariant eller om det finns andra särskilda skäl.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 27 september 2001 om det riktgivande värdet för levande vilt (824/2001).

Helsingfors den 7 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Janne Pitkänen

Bilaga

Däggdjur Ung individ, euro Riktgivande värde / lägsta värde för ett vuxet djur, euro Högsta värde för ett vuxet djur, euro
vildkanin 100
skogshare 200
fälthare 100
ekorre 100
europeisk bäver 1 100
kanadensisk bäver 200
bisamråtta 100
sumpbäver 100
varg 4 500 6 100 - 9 100
i farm uppfödd fjällräv 100
rödräv 100
mårdhund 100
brunbjörn 4 500 8 200 - 15 500
tvättbjörn 100
grävling 100
hermelin 100
iller 900
utter 1 200
skogsmård 200
mink 100
järv 5 500 8 200 - 16 500
lodjur 1 100 1 400 - 2 100
östersjövikare 1 200 2 500 - 3 300
knubbsäl 1 500 2 800 - 5 100
gråsäl 1 200 2 000 - 2 500
vildsvin 1 000
dovhjort 450 650
kronhjort 450 650
sikahjort 450 650
rådjur 300
älg 1 500 2 400
vitsvanshjort 450 600
skogsvildren 2 600 3 100 - 3 900
mufflon 450
Fågel Riktgivande värde, euro
kanadagås 150
grågås 150
sädgås 900
gräsand 100
kricka 100
bläsand 100
stjärtand 100
årta 100
skedand 100
brunand 100
vigg 100
ejder 100
alfågel 100
knipa 100
småskrake 100
storskrake 100
dalripa 100
fjällripa 100
järpe 100
orre 300
tjäder 700
rapphöna 600
fasan 100
sothöna 100
morkulla 100
ringduva 100

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.