200/2010

Given i Helsingfors den 25 mars 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet av den 29 december 2009 (1766/2009) 29 § 2 och 3 mom., som följer:

29 §
Statsbidragsmyndighet i vissa fall

Undervisningsministeriet är statsbidragsmyndighet:

1) i sådana ärenden som gäller statsbidrag för uppnående av utbildningspolitiska syften, strategisk utveckling av undervisning och verksamhet, försök, inledande och utveckling av verksamhet och nödvändiga specialuppgifter i anslutning till verksamheten inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och grundläggande konstundervisning som avses i 44 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt för sådana statsbidrag som avses i 44 § 2 mom.;

2) i sådana ärenden som gäller statsbidrag för uppnående av utbildningspolitiska syften inom yrkesutbildning som avses i 1 punkten nämnda lagens 44 § 1 mom. samt i statsbidrag som avses i 44 § 2 mom.

3) i sådana ärenden som gäller statsbidrag för allmänna bibliotek, kulturväsendet, museer, teatrar och orkestrar samt idrottsverksamhet och ungdomsarbete som avses i 44 § 1 mom. 1 punkt i nämnda lag samt i des 44 § 2 mom.;

4) i sådana ärenden som gäller statsbidrag för skötseln av sådan centralbiblioteks- och landskapsbiblioteksuppgift som avses i bibliotekslagen enligt 44 § 3 mom. 1 punkt i nämnda lag;

Utbildningsstyrelsen är statsbidragsmyndighet:

1) i sådana ärenden som gäller statsbidrag för utveckling av verksamhet inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och grundläggande konstundervisning som avses i 44 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet;

2) i sådana ärenden som gäller statsbidrag för utveckling av verksamhet inom yrkesutbildning, försök, inledande och utveckling av verksamhet och nödvändiga specialuppgifter i anslutning till verksamheten som avses i 1 punkten nämnda lagens 44 § 1 mom.;

3) i sådana ärenden som gäller statsbidrag som avses i 45 § 2 och 3 mom. 1 punkt i nämnda lag samt i dess 46 § 1 mom.;Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 25 mars 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.