198/2010

Given i Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 25 mars 1996 om register för vattenbruket (212/1996) 7 §, sådan den lyder i förordning 568/2006, som följer:

7 §
Tillsyn

Livsmedelssäkerhetsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt en veterinär som avses i 5 § lagen om djursjukdomar har rätt att granska av vattenbrukare enligt 6 § förd förteckning samt att utföra andra inspektioner som är nödvändiga vid övervakningen av att detta beslut iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.