197/2010

Given i Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 november 2009 om identifiering och märkning av hästdjur (880/2009) 11 § som följer:

11 §
Övervakande myndigheter

Om de myndigheter som har tillsyn över att denna förordning följs, föreskrivs i 5 § i lagen om djursjukdomar. Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt tull- och polismyndigheterna arbetar också som övervakande myndigheter enligt 3 § i 1100-lagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.