184/2010

Given i Helsingfors den 19 mars 2010

Lag om ändring av 37 a § i arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetstidslagen av den 9 augusti 1996 (605/1996) 37 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 112/2002, som följer:

37 a §
Individuell körjournal för motorfordonsförare

Motorfordonsföraren ska under körningen ha med sig körjournalen för den innevarande veckan och för den sista dag han eller hon kört under föregående vecka. Arbetsgivaren ska bevara körjournalerna i ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

RP 2/2010
AjUB 2/2010
RSv 17/2010

Helsingfors den 19 mars 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.