158/2010

Given i Helsingfors den 12 mars 2010

Lag om ändring av 9 § i lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005) 9 § som följer:

9 §
Tidpunkt när betalning anses ha skett

Skatten anses vara betald till skatteuppbördsmyndigheten den dag då

1) betalningen har skett kontant till en penninginrättning eller till ett betalningsställe för skatt om vilket föreskrivs särskilt, eller

2) betalningen har debiterats betalarens konto.

Har någon uppgift om betalnings- eller debiteringsdag inte förmedlats i samband med betalningen, anses skatten vara betald den dag då den har bokförts på skatteuppbördsmyndighetens bankkonto.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

De bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas på en betalning som enligt nämnda bestämmelser har skett före lagens ikraftträdande.

RP 242/2009
FiUB 1/2010
RSv 9/2010

Helsingfors den 12 mars 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.