155/2010

Given i Helsingfors den 4 mars 2010

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 31 oktober 2008 (675/2008) om Institutet för hälsa och välfärd 1 § 1 mom. 1 punkten som följer:

1 §
Institutets uppgifter

Institutet för hälsa och välfärd har utöver vad som bestäms i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008), till uppgift att:

1) vara sakkunnigmyndighet i frågor som har samband med socialvård, specialomsorger om utvecklingsstörda, folkhälsoarbete, specialiserad sjukvård, mentalvårdsarbete, smittsamma sjukdomar, miljö- och hälsoskydd, genteknik och vårdpåföljder enligt mentalvårdslagen (1116/1990) och andra frågor i anslutning till institutets ansvarsområde;Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2010.

Helsingfors den 4 mars 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.