124/2010

Given i Helsingfors den 24 februari 2010

Finansministeriets förordning om behörig magistrat i vissa ärenden som gäller uppdatering av uppgifter i befolkningsdatasystemet

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 80 § 7 punkten i lagen av den 21 augusti 2009 om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009):

1 §

Magistraten i Helsingfors behandlar ärenden som gäller i 80 § 7 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) avsedda personer som aldrig haft hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Helsingfors den 24 februari 2010

Minister
Mauri Pekkarinen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.