123/2010

Given i Helsingfors den 24 februari 2010

Finansministeriets förordning om administrativa och andra motsvarande områdesindelningar som ska registreras i befolkningsdatasystemet

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. 6 punkten i lagen av den 21 augusti 2009 om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009):

1 §

I befolkningsdatasystemet ska följande administrativa och andra motsvarande områdesindelningar registreras:

1) kommun-, härads- och landskapsindelningen,

2) valkretsindelningen och indelningen i röstningsområden,

3) stiftsindelningen samt församlingsindelningen inom den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan,

4) indelningen i postnummerområden,

5) indelningen i verksamhetsområden för magistraterna och deras enheter,

6) indelningen i lokaliseringsområden för fastigheter och andra registerenheter.

I befolkningsdatasystemet kan dessutom eventuella andra administrativa områdesindelningar registreras som en myndighet som utnyttjar uppgifterna i befolkningsdatasystemet meddelar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Helsingfors den 24 februari 2010

Minister
Mauri Pekkarinen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.