105/2010

Utfärdat i Helsingfors den 11 februari 2010

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Skattestyrelsen ändrar 5 § 4 moment i sitt beslut av 30 december 2009 om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (1850/2009), som följer:

5 §
Kostnadsersättningar

Staten eller dess inrättning, kommuner eller samkommuner, evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling och församlingsförbund samt ortodoxa kyrkan och dess församling samt universitet behöver inte lämna uppgifter om ersättningar för arbetsresekostnader, om dessa ersättningar motsvarar både till betalningsgrund och till storlek de av Skatteförvaltningen årligen fastställda beloppen för skattefria resekostnadsersättningar. Ersättningar för kostnader för resor mellan bostaden och ett särskilt arbetsställe ska anmälas ifall arbetstagaren är verksam inom en bransch för vilken det är kännetecknande att arbetet är kortvarigt, till följd av vilket det särskilda arbetsstället ofta växlar och arbetstagaren saknar egentlig arbetsplats.


Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2010. Beslutet tillämpas på de uppgifter som lämnas för år 2009.

Helsingfors den 11 februari 2010

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Överinspektör
Janne Myllymäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.