99/2010

Given i Helsingfors den 15 februari 2010

Finansministeriets förordning om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 2 mom. i lagen av den 5 september 1975 om faderskap (700/1975), sådant det lyder i lag 1009/2007:

1 §

En magistrat är behörig att avgöra ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap, om barnatillsyningsmannens verksamhetsområde är en kommun som hör till magistratens verksamhetsområde.

Med avvikelse från 1 mom. överförs dock en magistrats behörighet att avgöra ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap till en annan magistrat enligt följande:

1) från magistraterna i Helsingfors, Esbo, Hyvinge och Vanda överförs behörigheten till magistraten i Satakunta, om ärendets handläggningsspråk är något annat språk än svenska,

2) från magistraterna i Helsingfors, Hyvinge och Vanda överförs behörigheten till magistraten i Åboland, om ärendets handläggningsspråk är svenska,

3) från magistraten i Esbo överförs behörigheten till Raseborgs magistrat, om ärendets handläggningsspråk är svenska.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning (190/2007) av den 20 februari 2007 om magistrater som är behöriga i ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 februari 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.