92/2010

Given i Helsingfors den 10 februari 2010

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2010

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2010 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2010 används följande utdelning:

Statsskatt 27,01 %
Kommunalskatt 61,72 %
Kyrkoskatt 3,46 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
― sjukvårdspremie 4,82 %
― dagpenningspremie 2,99 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2010 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2008 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2010. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2010 och den 1 januari 2009. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2010 och den 1 januari 2009 och inkomstskatteprocenten för 2010.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2010 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2010 Februari 1 808 218 306
Mars 1 904 803 788
April 2 014 317 364
Maj 1 946 785 412
Juni 1 954 907 546
Juli 2 303 915 205
Augusti 2 184 702 368
September 1 923 071 617
Oktober 1 926 109 634
November 1 900 237 738
December 1 906 507 004
2011 Januari 1 987 171 268

Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift

År Redovisningsmånad Euro
2010 Februari 113 453 235
Mars 122 778 158
April 127 440 620
Maj 127 440 620
Juni 127 440 620
Juli 153 861 236
Augusti 144 536 313
2010 September 128 994 774
Oktober 125 886 466
November 125 886 466
December 124 332 312
2011 Januari 132 103 082
5 §

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2010.

Helsingfors den 10 februari 2010

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.