89/2010

Given i Helsingfors den 12 februari 2010

Lag om ändring av 4 och 20 kap. i fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fängelselagen av den 23 september 2005 (767/2005) 4 kap. 11 § 2 mom. och 20 kap. 9 § 1 mom. 2 punkten samt

ändras 4 kap. 10 § som följer:

4 kap.

Ankomst till ett fängelse och placering i fängelset

10 §
Placering av barn till en fånge i fängelse

I fråga om placeringen av ett barn till en fånge i fängelse och om ordnandet av barnets vård föreskrivs i barnskyddslagen (417/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

RP 225/2009
ShUB 49/2009
RSv 221/2009

Helsingfors den 12 februari 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.