71/2010

Given i Helsingfors den 29 januari 2010

Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 18 § i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 1079/2005, ett nytt 7 mom., varvid det nuvarande 7 mom. blir 8 mom., som följer:

18 §
Myndigheternas allmänna skyldighet att lämna uppgifter

Den registeransvarige enligt lagen om utlänningsregistret (1270/1997) ska för beskattningen lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om en i utlänningsregistret införd utlännings vistelse i Finland, om hans eller hennes arbetsgivare och om anställningsförhållanden samt näringsverksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

RP 95/2009
FvUB 15/2009
RSv 172/2009

Helsingfors den 29 januari 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.